Regulament Campanie

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „TRICOU RAPID 2022”

 

CAPITOLUL 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 • Campania promotionala „TRICOU RAPID 2022” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este organizata de compania Ferroli Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 104 E, sector 6, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11786/1998, C.U.i. 11252950.
 • Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
 • Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 15 august 2022 – 31 decembrie 2022.
 • Campania se va desfasura la nivel national pe pagina de web www.promotii-ferroli.ro
 • Prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul partenerilor Ferroli Romania. In cadrul acesteia toti participantii care achiziționează unu sau mai multe produse inscrise in campanie conform Anexa 1, beneficiază gratuit de un tricou personalizat FC Rapid Bucuresti, urmand pasii din CAPITOLUL 3.
 • Prezenta Campanie nu este un concurs prin intermediul careia castigatorii sunt desemnati prin tragere la sorti, ci un program de fidelizare pentru clientii finali.

 

CAPITOLUL 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica (numit in cele ce urmeaza „Participant”), cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului si a companiilor implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a rudelor de gradul intai ale acestora.
 • Participarea la Campanie implica atat cunoasterea cat si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea beneficia de premiul oferit de organizator, Participatul trebuie sa parcurga urmatoarele etape ale mecanismului de inscriere si participare:

 1. Sa achizitioneze in perioada campaniei unul sau mai multe produse din campanie si mentionate in Anexa 1
 2. Sa se inscrie in campanie accesand direct site-ul www.promotii-ferroli.ro.
 3. Pentru validarea inscrierii participantii trebuie sa completeze datele personale (Nume, prenume, adresa de email, telefon și adresa), sa incarce dovada achiziției centralei murale (factura fiscala si bonul fiscal emis in periodata campaniei) si sa aleaga marimea tricoului pe care urmează să-l primească drept premiu.
 4. Pentru finalizarea inscrierii este obligatoriu ca participantii sa accepte politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal si sa apese butonul Trimite

3.2  Odata inregistrat, fiecare Participant va primi un email de confirmare cu un numar unic de inregistare. Daca informatiile nu sunt completate corect sau complet, Organizatorul, in dorinta de la valida inscrierea, isi rezerva dreptul de a contacta Participantul pentru clarificari prin una din modalitatile disponibile (email / telefon).

3.3. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

 1. pentru inscrierile incomplete sau incorecte
 2. pentru inscrierile efectuate dupa finalizarea Campaniei
 3. pentru intreruperile intervenite oricand si indiferent de cauza in procesul de inscriere

3.4. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul sa descalifice si sa elimine din concurs orice participant suspectat de frauda.

 
 

CAPITOLUL 4. PREMIILE

4.1. In cadrul Campaniei se vor acorda premii constand in tricouri Nike Park VII Jersey, culoarea Team Read, personalizate cu logo FC Rapid Bucuresti, in marimile S, M, L, XL, XXL. Participantii inscrisi au dreptul sa isi aleaga marimea pentru premiul pe care il vor primi.

4.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.

4.3. Organizatorul nu se poate face responsabil de inlocuire sau despagubire ulterioara pentru eventuale pierderi sau furturi ale obiectelor premiu, dupa ce acestea au intrat in posesia Participantului.

 

CAPITOLUL 5. REGULAMENTUL DE LIVRARE A PREMIILOR

 • Pe toata perioada Campaniei, premiile vor fi livrate de catre Organizator la adresa mentionata in formularul de inscriere www.promotii-ferroli.ro.
 • Organizatorul isi asuma plata costurilor de transport exclusiv pentru livrarile de pe teritoriul Romaniei.
 • Procesarea comenzilor se va efectua, pentru fiecare aplicatie, in maxim 15 zile de la data lansarii acestora.

 

CAPITOLUL 6. REGULAMENTUL OFICIAL

 • Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 • Prin înscrierea la Campane, Participantul confirmă că a luat cunoștință de nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă ca anexă la acest regulament.
 • Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.promotii-ferroli.ro/regulament-campanie.

 

CAPITOLUL 7. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.

 

CAPITOLUL 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

9.1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit, si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania. in acest caz, Organizatorul nu mai este tinut de nici o obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata a unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

CAPITOLUL 9. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din judetul in care Organizatorul isi are sediul. Legea aplicabila este legea romana.

 

CAPITOLUL 10. DIVERSE

 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori aparute la completarea datelor de contact (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/resedinta).
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru datele de participare la Campanie incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.
 • Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a punctelor-premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta in termen de trei zile de la data anuntarii, pe adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara 104E, sector 6, Romania. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Contestatia se va solutiona in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la primire.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda sau abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 • Pentru orice informatii cu privire la Campanie participantii pot adresa intrebari folosind adresa de mail promotii@ferroli.com

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul CAMPANIEI DE FIDELIZARE

,,TRICOU RAPID 2022”

 

Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul FERROLI ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. TIMISOARA 104E, sector 6, Nr.Reg.Com. J40/11786/1998, C.U.I 11252950, atribut fiscal R, Cont RO50 BACX 0000 0045 1364 6000 deschis la UNICREDIT Bank SA-MIHALACHE, tel.nr. 021 444.36.50, 021 444.36.51, fax. nr. 021 444.36.52, e-mail office.ro@ferroli.com, (denumit in continuare „Organizatorul” sau „Operatorul”) actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in Regulamentul Campaniei si in aceasta nota de informare.

Furnnizarea de catre dvs. a datelor cu caracter personal solicitate la inscrierea in Campanie este absolut necesara pentru desfasurarea Campaniei si pentru ca Organizatorul sa isi indeplineasca obligatiile care ii revine in cadrul Campaniei.

 

Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract cu persoana vizata in conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR sau in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului, in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR), in urmatoarele scopuri:

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei;
 2. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 3. solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea Participantilor, inclusiv aspectele legate de livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 4. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;
 5. activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

 

Destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 1. Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 2. Alte societati din Grup;
 3. Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca Participantul a optat pentru primirea comunicarilor comerciale;
 4. Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat.

 

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele Participantilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile persoanelor vizate:

Persoanelor fizice li se acorda diverse drepturi prin legile privind protectia datelor. Aceste drepturi si actiunile cheie pe care trebuie sa le luam atunci cand acestea sunt exercitate sunt prezentate in continuare:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizarii datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le detine o entitate (inclusiv informatiile continute in e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
 • Dreptul de a solicita corectarea oricaror inexactitati in datele personale;
 • Dreptul de a ordona ștergerea datelor personale (inclusiv ștergerea definitiva din sistemele Organizatorului și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Organizatorul a permis accesul);
 • Dreptul de a solicita Organizatorului incetarea prelucrarii datelor personale;
 • Dreptul de a se opune utilizarii datelor personale in scopuri de comercializare directa;
 • Dreptul la retragerea consimtamantului;
 • Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Organizatorului transferate catre o alta parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii), „intr-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adica o decizie generata de sistem fara o contributie umana), in cazul in care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei in cauza.

In cazul in care Organizatorul primește o cerere de la o dumneavoastra in exercitarea oricaror dintre drepturile mentionate mai sus, vom raspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai dupa informarea dumneavoastra si cu conditia existentei unui motiv intemeiat care sa justifice imposibilitatea formularii unui raspuns in termenul de 30 de zile.

Daca aveti o intrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. mentionate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie sa contactati DPO-ul local la urmatoarea adresa de email: dataprotection-office@ferroli.ro.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considerati ca nu va sunt respectate drepturile sus-mentionate.

 

 

 

ANEXA 1 – PRODUSE INSCRISE IN CAMPANIA „TRICOU RAPID 2022”

 

DENUMIRE PRODUS

1

BLUEHELIX ALPHA

24C